Sorggruppe og sjælesorg

Klik her for at hente folderen om sorggruppe i Køge Provsti.

Man kan altid henvende sig til enhver af folkekirkens præster for en samtale.

Med venlig hilsen
Sognepræst (kirkebogsførende)
Kim Gilling Hansen
Kontor: Impalavej 14, Ejby, 4623 Lille Skensved
Tlf.: 3059 0559 ¤ Email: kgh@km.dk
Ved email af persondata brug 'Sikker henvendelse' via. sogn.dk - link: Præster & medarb. (sogn.dk)
Fredag er fridag