Ejby Menighedsråd

Nyt hold i babysalmesang starter tirsdag den 6. september 2016.
Læs mere her.

Tilmelding til konfirmandundervisningen 2016/17 - læs mere her

Se fotos af årets konfirmander
her

Se fotos fra gudstjenesten ved spejderhytten 2. pinsedag 2016 her

Kirkebladet for juni - august 2016 kan læses her

Renoveringen af Ejby Kirkegård er afsluttet.
Se billeder af den renoverede kirkegård her

Se billeder fra Ældreklubbens sommerudflugt 2015 her


Folder om Ejby Kirke og Kirkegård kan læses her

Kirkegårdstakster - læs her

Konfirmationer 2017-2018 - se datoerne her