Ejby Menighedsråd

Nyt menighedsråd i Ejby Sogn - læs mere her

Ældreklubben i Ejby Præstegård
Torsdag den 20. oktober 2016 kl. 14.30
Foredragsholder Stig Ulrichsen: "Prins Henrik" - læs mere her

Se billeder fra den smukt høstpyntede Ejby Kirke
her.

Hold i babysalmesang er startet tirsdag den 6. september 2016.
Læs mere her.

Se fotos af årets konfirmandhold her

Kirkebladet for september-november 2016 kan læses her

Renoveringen af Ejby Kirkegård er afsluttet.
Se billeder af den renoverede kirkegård her

Se billeder fra Ældreklubbens sommerudflugt 2016
 her

Folder om Ejby Kirke og Kirkegård kan læses her

Kirkegårdstakster - læs her

Konfirmationer 2017-2018 - se datoerne her