Ejby Menighedsråd

Menighedsrådsvalg 2016
Opstillingsmøde tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.30 i Ejby Præstegård
Inden opstillingsmødet er der menighedsmøde, hvor menighedsrådet kort vil orientere om arbejdet i det nuværende menighedsråd. Efter orienteringen er der opstillingsmøde til det nye menighedsråd, der begynder sit virke den første søndag i advent.
Ejby Menighedsråd består af 8 medlemmer+ suppleanter.
Læs mere om menighedsrådsvalget 2016 -klik her

Nyt hold i babysalmesang starter tirsdag den 6. september 2016.
Læs mere her.

Se fotos af årets konfirmandhold her

Kirkebladet for juni - august 2016 kan læses her

Renoveringen af Ejby Kirkegård er afsluttet.
Se billeder af den renoverede kirkegård her

Se billeder fra Ældreklubbens sommerudflugt 2015 her


Folder om Ejby Kirke og Kirkegård kan læses her

Kirkegårdstakster - læs her

Konfirmationer 2017-2018 - se datoerne her