Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i konfirmandstuen i Ejby Sognegård.

Menighedsrådsmøder i 2. halvår 2023:
Torsdag den 24. august 2023 kl. 19.00
Torsdag den 21. september 2023 kl. 19.00
Onsdag den 25. oktober 2023 kl. 19.00
Torsdag den 23. november 2023 kl. 19.00
Tirsdag den 12. december 2023 kl. 19.00

Dagsorden vil forud for møderne blive offentliggjort på Ejby Kirkes hjemmeside og vil tillige blive ophængt på kirkens opslagstavle på kirkegårdsmuren.

 

 

 

   Menighedsrådsmøder