Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i konfirmandstuen i Ejby Sognegård.

Dagsorden vil forud for møderne blive offentliggjort på Ejby Kirkes hjemmeside og vil tillige blive ophængt på kirkens opslagstavle på kirkegårdsmuren.

   Menighedsrådsmøder