Valg til menighedsråd 2024

Valget foregår i Ejby Kirkes sognegård, og du er inviteret.

Den 17. september 2024, kl. 19

Menighedsrådet - det lille nærdemokrati med den store indflydelse

Den 17. september 2024 er der valg til alle folkekirkens menighedsråd. Rådet bliver valgt for en to eller fireårig periode til at lede den lokale kirkes drift og aktiviteter. I Ejby Kirke har vi valgt en 2-årig valgperiode.

Valgforsamling
Valget foregår ved en valgforsamling. Det kan minde om en generalforsamling, hvor alle folkekirkemedlemmer over 18 år kan møde op for at stemme eller selv stille op til valget. Valgforsamlingen bliver holdt den 17. september 2024 i alle landets kirker.

Der skal vælges 7 medlemmer til Ejby kirkes menighedsråd. Det nyvalgte menighedsråd begynder deres valgperiode 1. søndag i advent.

På det første møde konstituerer det nye råd sig og vælger formand, næstformand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson.

I valgperioden holder menighedsrådet møde ca. en gang i måneden. Ud over møderne er der også opgaver i forbindelse med aktiviteter, udvalg og møder i sognet.

Menighedsrådet har ansvar for: 

• Kirkelivet 
• Kulturarven – kirkebygninger og arealer 
• Kirkegården 
• Personaleledelse 
• Kirkens økonomi

Menighedsrådet kan prioritere en række aktiviteter som tilbud til sognets indbyggere. Det kan fx. være babysalmesang, socialt arbejde, kor, koncerter, mandeklub, sorggruppe og seniorarrangementer.