Konfirmation

Der afholdes konfirmation i 7. klasse.
Sognepræsten giver besked om konfirmandindskrivning på skolerne.
Indskrivningen foregår i 6. klasse og finder sted i juni måned.

2024:
Lørdag den 27. april 2024
Søndag den 28. april 2024

Kristi himmelfartsdag den 9. maj 2024

2025:
Lørdag den 18. maj 2025
Kristi himmelfartsdag den 29. maj 2025