Menighedsråd

Menighedsrådet har den 1. april 2023 konstitueret sig således:

Anna Stærk (formand, kontaktperson)
Finkevænget 18, Ejby, 4623 Lille Skensved
Tlf. 22 13 30 35 - Mail: annadiva.staerk@gmail.com

Kim Gilling Hansen , sognepræst (næstformand, sekretær)
Tlf. 30 59 05 59
Mail: kgh@km.dk

Susanne Christensen (kasserer, underskriftsberettiget)
Gemsevej 37B, Ejby, 4623 Lille Skensved
Tlf. 40 52 20 91 - Mail: susannec@youmail.dk

Karen Forman Jensen
Mail: kafoje@gmail.com

Kirkeværge (ikke medlem af menighedsrådet)
Mogens Heggelund
Vemmedrupvej 229, 4632 Bjæverskov
Tlf. 2542 6315 - Mail: heggelund@mail.dk

Medarbejderrepræsentant:
Hanne Leth Jakobsen

Regnskabsfører:
Den fælles regnskabsfunktion i Køge Provsti
Mail: ao@km.dk

Byggesagkyndig:
Elgaard Architecture - Tine Teglbjærg