Menighedsråd

Ejby Menighedsråd 2023-2024:


Michael Bang-Achton
(formand, underskriftsberettiget)
Gemsevej 27A, Ejby, 4623 Lille Skensved
Tlf. 29 45 02 98 - mail: michael@bang-achton.dk


Lena Teudt
(næstformand, kontaktperson)
Hyllehøj 2, Ejby, 4623 Lille Skensved
Tlf. 28 39 76 37 - mail: lena@teudt.org


Allan Andersen
(kirkeværge)
Enebærhøj 2, Ejby, 4623 Lille Skensved
Mail: ulla.allan@gmail.com


Max Hvornum
(kasserer, underskriftsberettiget)
Sikavej 47, Ejby, 4623 Lille Skensved
Tlf.  25 21 89 75 - mail:  max.hvornum@hvornum.dk


Lone Street
(sekretær)
Rørsangervej 15, Ejby, 4623 Lille Skensved
Tlf. 26 73 23 01 - mail: lone.street@mailme.dk

Anna Stærk
Finkevænget 18, Ejby, 4623 Lille Skensved
Tlf. 22 13 30 35 - Mail: annadiva.staerk@gmail.com


Susanne Christensen

Gemsevej 37B, Ejby, 4623 Lille Skensved
Tlf. 40 52 20 91 - Mail: susannec@youmail.dk

 

Karen Forman Jensen
Mail: kafoje@gmail.com

 

Kim Gilling Hansen (sognepræst)
Tlf. 30 59 05 59 - mail: kgh@km.dk

 

Medarbejderrepræsentant:
Hanne Leth Jakobsen

 

Regnskabsfører:
Annette Otzen - mail: ao@km.dk
(Den fælles regnskabsfunktion i Køge Provsti)

Byggesagkyndig:
Tine Teglbjærg (Elgaard Architecture)


Stedfortrædere:
Flemming Sloth
Mette Bruun
Kirsten Bostrøm Frandsen