Menighedsråd

Ejby Menighedsråd

 2023-2024


Michael Bang-Achton
(formand, underskriftsberettiget og

kontaktperson)
Gemsevej 27A, Ejby, 4623 Lille Skensved
Tlf. 29 45 02 98 - mail: michael@bang-achton.dk

Allan Andersen (kirkeværge)
Enebærhøj 2, Ejby, 4623 Lille Skensved
Mail: ulla.allan@gmail.com

Max Hvornum (kasserer, underskriftsberettiget)
Sikavej 47, Ejby, 4623 Lille Skensved
Tlf.  25 21 89 75 - mail:  max.hvornum@hvornum.dk

Lone Street (næstformand og sekretær)
Rørsangervej 15, Ejby, 4623 Lille Skensved

Tlf. 26 73 23 01 - mail: lone.street@mailme.dk

Flemming Christian Sloth
Stakhaven 14, Ejby, 4623 Lille Skensved

Mette Damgaard Bruun
Sikavej 13, Ejby, 4623 Lille Skensved
Tlf. 61 45 77 13 - mail: mettebruun13@gmail.com

Kirsten Bostrøm Frandsen

Nattergalevej 28, Ejby, 4623 Lille Skensved

Tlf. 20 21 13 18 - mail: kirsten.bostrom@outlook.dk 

Kim Gilling Hansen (sognepræst)
Tlf. 30 59 05 59 - mail: kgh@km.dk

Medarbejderrepræsentant:
Hanne Leth Jakobsen

Regnskabsfører:
Annette Otzen - mail: ao@km.dk
(Den fælles regnskabsfunktion i Køge Provsti)


Byggesagkyndig:
Tine Teglbjærg (Elgaard Architecture)


Stedfortrædere:

Frivillige

Vi søger frivillige hænder til praktiske opgaver i forbindelse med foredrag og spisninger.

Foredrag:

Opsætning af borde og stole

Vandkander i køleskab

Sukker og Fløde i skåle og kander

Afrydning og opvask efter arrangementet

Borddækning

Udskæring af kage

Kaffebrygning

Vi mødes ca. en time før start

Fællesspisning:

Opsætning af borde og stole

Vandkander i køleskab

Afrydning og opvask efter arrangementet

Servietter, blomster og lys

Borddækning

Vi mødes ca. 1 ½ time før start

 

Send en mail til: lone.street@mailme.dk.

Skriv Frivillig i emnefeltet