Præst

Sognepræst (kirkebogsførende)
Kim Gilling Hansen
Kontor: Impalavej 14, Ejby, 4623 Lille Skensved
Tlf. 30 59 05 59 ¤ Mail: kgh@km.dk
Ved mail af persondata brug 'Sikker henvendelse' via sogn.dk - link: Præster & medarb. (sogn.dk) 
Fredag er fridag