Konfirmandindskrivning 2023/24

Kære kommende konfirmander og forældre!

Konfirmationstilmeldingen foregår nu digitalt!

Gå direkte til indskrivning til konfirmation og undervisning hér: konfirmandindskrivning - klik på ikonet af samme navn - I skal bruge NemId. 

Her skal forældremyndighedshaverne afgive samtykke i forbindelse med tilmeldingen. Dog er det kun tilmelding til konfirmation og konfirmationsundervisning for jer der skal konfirmeres her i Ejby kirke. Der kan altså ikke vælges dato og tidspunkt for konfirmationen i denne tilmelding. Vær opmærksom på tydeligt at angive det hvis dit barn ikke skal gå til undervisning/forberedelsen samme sted som konfirmationen (Ejby).
Da vi ikke får alle de informationer vi skal bruge mht. dato mm. bedes I udfylde dette skema og medbringe det til et møde i september 2023. (Nærmere info følger).

Vær opmærksom på, at i selv på skemaet kan vælge datoen for konfirmationen - om det skal være lørdagen eller søndagen i den tidligere bededagsferie - i 2024 den 27. & 28. april eller Kristi himmelfartsdag der i 2024 er den 9. maj. Datoen er altså jeres valg, men klokkeslættet er afhængigt af, hvor mange tilmeldinger der er til de enkelte konfirmationsdage.Dog typisk omkring kl. 10.30, som er Ejby kirkes normale gudstjenestetid.

Hvis man ikke har fået tilmeldt sit barn digitalt, så kan det også ske ved personlig tilmelding hos sognepræst Kim Gilling Hansen: https://www.ejbykirke.dk/page/65/pr%C3%A6st

I tilfælde af, at dit/jeres barn er døbt i udlandet eller i et andet kristent trossamfund, skal der afleveres en kopi af dåbsattesten til sognepræsten. Er jeres barn ikke døbt, skal der foretages dåb inden selve konfirmationen.

Konfirmationsundervisning:
Undrvisningen afholdes onsdage kl. 14.00-15.30 i konfirmandlokalket i Ejby Præstgård og i Ejby Kirke.

Vi indbyder til en gudstjeneste for konfirmander og forældre i Ejby Kirke
til september som opstart for det nye hold.
Efter gudstjenesten bliver der et kort møde i konfirmandlokalet i Ejby Præstegård, hvor skemaet med bl.a. jeres konfirmationsdatoer og kontaktoplysninger bedes afleveret. Ved mødet kan I også møde os, der skal have med jeres børn at gøre:og stille alle de spørgsmål, der kan brænde på i forbindelse med konfirmationsforløbet

Vi glæder os til at møde jeres børn - og til at komme i gang med undervisningen.

Bedste hilsner
Sognepræst Kim Gilling Hansen