Indsamlinger

Det er en del af kirkens DNA at samle ind til mennesker, der er ringere stillet end os selv. Helt fra de første kristne menigheder er der blevet samlet ind. Paulus beskriver, hvordan hjælp til udsatte mennesker er en del af det at være i en kristen menighed. Det er fortsat til i dag - nu er det ikke længere missionsarbejde, der skal samles ind til - men hjælp til selvhjælp.

I Ejby Kirke bakker vi op om dette arbejde og her på siden vil forskellige initiativer blive omtalt - det være sig initiativer lokalt men også globalt: den lokale menighedspleje, f.eks. julehjælp, eller Folkekirkens Nødhjælps årlige Landsindsamling