Fyraftenspausen

Fyraftenspausen
Sognepræst Kim Gilling Hansen

Tirsdag den 2. juli 2024 kl. 17.00 i Ejby Kirke:

Meditation, den ”stille bøn”, har altid været en del af den kristne tradition,
selvom mange måske stadigvæk mest forbinder ordet med de østlige religioner.
Ordet meditation betyder grundlæggende ’at fordybe sig og tænke over’ og i kristen sammenhæng; ’at betragte’ sit liv i
relation til Gud og så at sige give slip på sig selv for en stund og stille sig tomhændet an for det der er større end os selv i stille bøn.
Det er en øvelse i at komme til stede i livet. At blive nærværende
i nuet gennem ro og stilhed.

Meditationsaftenerne vil tage en times tid pr. gang. Vi vil gennemgående bruge
Centreret Bøn, som nok er den mest udbredte Kristne meditation, suppleret med
forskellige andre øvelser og meditationer. Bøn med ord er kun én måde at bede på
– i meditationen – også kaldet den kontemplative bøn – åbner vi os mod Gud i stilhed.

”Når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte.
Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.” (Matt.6,6)

Aftenerne vil være ganske uformelle, og tilmelding er ikke nødvendig.
Kom forbi som du er! Men medbring gerne en pude og et tæppe – specielt i den kolde tid.
Kom og giv slip på dagen og tankerne i din kirke. Eventuelle spørgsmål til:
sognepræst Kim Gilling Hansen, tlf.: 30 59 05 59 – mail: kgh@km.dk