Konfirmationsdatoer

Der afholdes konfirmation i 7. klasse. Der vælges frit mellem de anførte datoer.
Sognepræsten giver besked om konfirmandindskrivning på skolerne.
Indskrivningen foregår i 6. klasse og finder sted i juni måned.

2023:
Store Bededag den 5. maj 2023
Lørdag den 6. maj 2023
Kristi himmelfartsdag den 18. maj 2023

2024:
Lørdag den 27. april 2024
Søndag den 28. april 2024

Kristi himmelfartsdag den 9. maj 2024